Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Het Genootschapsweekend

Eerdere edities

2021: Het Vlootbeekdal

Op zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 werd een alternatieve versie van het Genootschapsweekend georganiseerd. Alternatief omdat het door de corona-maatregelen niet mogelijk was om gezamenlijk te overnachten en in grote groepen samen op excursie te gaan. Net als vorig jaar werd ervoor gekozen om enkel overdag samen op excursie te gaan en werd afgezien van een gezamenlijke maaltijd. Wel werden de excursies op gepaste afstand van elkaar gezamenlijk op het terras afgesloten en geëvalueerd. Op vrijdagavond is gestart met een inventarisatie van nachtvlinders. Op zaterdag waren er excursies van de Herpetologische Studiegroep naar het Sweeltje. Wantsen werden onderzocht in Landgoed Rozendaal door de Wantsenstudiegroep. De Paddenstoelenstudiegroep onderzocht het Munningsbosch, de Vissenstudiegroep viste in de Vlootbeek bij het Reigersbroek, de Molluskenstudiegroep onderzocht het Munningsbosch, de Libellenstudiegroep Landgoed Rozendaal en de Sprinkhanenstudiegroep het Sweeltje. De zondag startte met een vroege vogelexcursie door de Vogelstudiegroep, gevolgd door een Plantenexcursie door het Munningsbosch. Ook was de Wantsenstudiegroep onderweg in het Schrevenhof. Zo waren er gedurende het hele weekend circa 50 onderzoekers in het veld.

2020: Het Kempen-Broek

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020 werd een alternatieve versie van het Genootschapsweekend georganiseerd. Alternatief omdat het door de Corona-maatregelen niet mogelijk was om te overnachten en in grote groepen samen op excursie te gaan. Toch waren er in totaal wel 50 Genootschappers op stap die in kleine groepjes gebieden als De Krang, de Tungeler Wallen, het Wijffelterbroek en de Kettingdijk hebben onderzocht. Dit gebeurde door onder meer de Paddenstoelenstudiegroep die Kettingdijk onderzocht, de Herpetologische Studiegroep die de Krang onderzocht, de Wantsenstudiegroep die de Tungelerwallen bekeek en de Plantenstudiegroep die de Krang inventariseerde. Dit leverde circa 1300 waarnemingen op. De grootste groepen waren planten (134 soorten) en wantsen en cicaden (115 soorten). Ook werden er 66 soorten nachtvlinders, 19 soorten dagvlinders, 34 soorten vogels en 15 soorten libellen waargenomen. Een deel van de (kever-)waarnemingen is nog niet gevalideerd, maar zal later worden toegevoegd aan het waarnemingenbestand. 

2019: De Kop van Noord-Limburg

Van vrijdag 28 juni t/m zondag 30 juni 2019 werd het jaarlijkse inventarisatieweekend georganiseerd in de Kop van Noord-Limburg. Vanuit een accommodatie in Afferden werden zowel de omliggende delen van Nationaal Park de Maasduinen, zoals het Quin, als meer naar het noorden gelegen natuurgebieden bezocht. Langs de Niers werden de Zeldersche Driesschen op flora en fauna onderzocht. Opvallend was hier het grote aantal Wilde appels. Op de Sint-Jansberg werden planten, insecten en vogels genoteerd. Op de vrijdag- en zaterdagavond werd in de Diepen gekeken naar Vliegende herten, glimwormen en vleermuizen. In totaal werden er circa 2.100 waarnemingen van 747 verschillende soorten gedaan. Aan het Genootschapsweekend 2019 namen 30 leden deel.

2018: De Peel

Van vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli 2018 werd een inventarisatieweekend in de Peel georganiseerd. Hierbij gingen diverse studiegroepen op onderzoek uit in zowel Nationaal Park de Groote Peel als in de Mariapeel. Het onderzoek in de Groote Peel maakte onderdeel uit van het Meerjarenprogramma 2018 voor de Nationale Parken in Limburg. Hierbij worden vrijwilligers van het Natuurhistorisch Genootschap ingezet bij het natuuronderzoek in de Nationale Parken. In kleine groepjes werd onderzoek gedaan in deelgebieden van het Nationaal Park en daarbij werd steeds gefocust op één of enkele soortgroepen waarbij gepoogd werd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Opvallend was het enorme aantal waargenomen dagvlinders (426 exemplaren in 26 soorten) met eveneens hoge aantallen bijzondere soorten als Spiegeldikkopje en Staartblauwtje. Verder werd er onderzoek gedaan aan de planten in de Boerenkuilen in de Groote Peel. Hier werden op diverse plekken Kleine veenbes en Lavendelheide teruggevonden. Ook werden er zes soorten amfibieën en reptielen en negen soorten zoogdieren, waaronder de Bever en enkele soorten vleermuizen, gezien. In totaal werden er 1703 waarnemingen van 439 verschillende soorten gedaan. Aan het Genootschapsweekend 2018 namen 31 leden deel.

2017: Midden-Limburg

Het Genootschapsweekend van 2017 werd in Midden_Limburg georganiseerd. Hierbij gingen diverse studiegroepen op onderzoek uit in een gebied dat wordt begrensd doro het Swalmdal in het zuiden en Venlo in het noorden. Er werden terreinen bezocht als het Swalmdal waar vleermuizen werden geïnventariseerd, de monding van de Swalm met de Donderberg waar een rijke stroomdalflora werd gevonden en het Meerlebroek waar naast een rijke moerasvegetatie ook Wilde zwijnen, Vossen en andere zoogdieren werden gezien. De Holtmühle herbergde een bijzondere flora met Bos- en Reuzenpaardenstaart en Dubbelloofvaren. Aan het Genootschapsweekend 2017 namen bijna 40 leden deel. 

2016: Grensmaasvallei

Van 17 tm 19 juni2016 werd het Genootschapsweekend in de Grensmaasvallei georganiseerd. Hierbij gingen diverse studiegroepen op onderzoek uit in het gebeid tussen Eijsden en Stein. In de Eijsder Beemdne werden insecten als wespvlinders, kevers en wantsen onderzocht, in Meers werden diverse bijzondere planten ontdekt en tussen Itteren en Borgharen werden vogels, planten en insecten onderzocht. aan het Genootschapsweekend 2016 namen meer dan 30 leden deel.